Dr. Ömer Osman Sarı: Marx’ın Felsefesinde Eylem ve Özgürlük İlişkisi

Arş. Gör. Dr. Ömer Osman Sarı “Marx’ın Felsefesinde Eylem ve Özgürlük İlişkisi” başlıklı doktora tezini başarıyla sunmuştur.


Galeri